Solution

SAVE YOUR LIFE

NaturalEFFECTIVEEVERYWHERE

100% natural, safe for all subjects, destroy all types of bacteria, dangerous viruses

SANODYNA VIỆT NAM

Sanodyna Antiseptic Solution

100% Natural, safe for all subjects, instant antibacterial effect.

Ingredient
Electrochemical water: 99.98%
Hypochlorous Acid 0.02%
ORP 890mV
pH 6.5-7.5

INSPECTION CERTIFICATE

PRODUCTS

ONLINE ORDER

  Cart

  ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

  Để nhận đầy đủ thông tin về cách sử dụng sản phẩm hiệu quả nhất cho bé. Bạn vui lòng hoàn thành thông tin dưới đây!

  ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

  Để nhận đầy đủ thông tin về cách sử dụng sản phẩm hiệu quả nhất cho bé. Bạn vui lòng hoàn thành thông tin dưới đây!

  ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC VỚI SANODYNA